XIX Powszechny Zjazd Historyków

 • increase font size
 • Default font size
 • decrease font size


Email Drukuj PDF

Program XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich

Szczecin, 17-21 września 2014

 

Sympozja

Sesja: LUDZIE

 1. Od społeczeństwa tradycyjnego do społeczeństwa nowoczesnego. Przemianyspołeczno-demograficzne na tle standardów i jakości życia
 2. Południowe pobrzeże Bałtyku jako przestrzeń przełomów kulturowych w średniowieczu
 3. Między stabilizacją a ekspansją. System finansowy w służbie modernizacji kraju
 4. Kobieta na tle przemian cywilizacyjnych
 5. Drogi inteligencji polskiej (od powstania styczniowego do niepodległości)
 6. Razem czy osobno? Archiwa i ich użytkownicy w świecie cyfrowym

 

Sesja: KONFLIKTY

 1. Wojny i konflikty jako czynnik kształtujący ład międzynarodowy
 2. Okupacja niemiecka w Polsce. Codzienność – światy przeżywane – pamięć
 3. Żołnierz na froncie i na tyłach podczas kampanii wojennych XIX-XX wieku
 4. Wojny na morzach
 5. Jak Polacy przeżywali I wojnę światową?

 

Sesja: MORZE

 1. Europa śródziemnomorska i Europa bałtycka
 2. Rywalizacje o dominacje narodowe na morzach europejskich
 3. Znaczenie gospodarcze i polityczne regionu Bałtyku XVI – XXI w.
 4. Morze w polskiej myśli politycznej
 5. „Świat bałtycki” w historiografii
 6. Kartografia morska i krain nadmorskich

 

Sesja: EUROPA I REGIONY

 1. Kręgi kulturowe i cywilizacyjne w Europie
 2. Międzymorze jako alternatywna wizja integracji europejskiej
 3. Badania regionalne w Europie
 4. Pogranicza

 

Sesja: EDUKACJA

 1. Bałtyk jako miejsce pamięci w edukacji historycznej
 2. Raport o stanie edukacji historycznej
 3. Panel przewodniczących komisji dwustronnych do spraw doskonalenia treści podręczników szkolnych historii

 

Sesja: PANELOWA

 1. 25 LAT PO JESIENI LUDÓW

 

Sympozja specjalistyczne

 1. Morze w kulturach świata starożytnego
 2. Historia średniowiecza
 3. Migracje szlachty w basenie Morza Bałtyckiego XVI-XVIII w.
 4. Od Zjazdu w Łodzi do Zjazdu w Szczecinie. Bilans badań nad dziejami ziemiaństwa na ziemiach polskich w XIX wieku
 5. Historia Najnowsza
 6. Antropologia historii. Teoria i praktyka
 7. Historia Wojskowości
 8. Morze a medycyna
 9. Demografia historyczna
 10. Biografistyka
 11. Transport i komunikacja w życiu gospodarczym i społecznym Polski od XIX do XXI wieku
 12. Polskie reformy oświatowe w nurcie europejskich przemian politycznych, społecznych i kulturowych
 13. Kartografia historyczna między humanistyczną metodą badawczą a przyrodniczą metodą prezentacji
 14. Kongres Towarzystw Regionalnych i Lokalnych. Regionalizm w epoce globalizacji
 15. Bezpieczeństwo Polski w prasie politycznej XX - XXI wieku
 16. Metodologia historii. Historia historiografii
 17. Warsztat naukowy historyka. Nauki pomocnicze historii i archiwistyka
 18. Oral history – historia „mówiona”
 19. Dziedzictwo kultury materialnej w badaniach historycznych w Polsce
 20. Elity miast Królestwa Polskiego, Pomorza, Śląska i Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XIV-XVIII w.
 21. Kobiety w wojnach i konfliktach polityczno-społecznych na przestrzeni wieków
 22. Uczestnicy życia parlamentarnego Rzeczypospolitej szlacheckiej
 23. Metropolia na granicy mórz i kontynentów. Wczesno- i średniobizantyński Konstantynopol jako miasto portowe
 24. Historia w kontekście  posthumanistyki
 25. Historia sportu
 26. Historia Kanady
 27. Historia 2.0
 28. Rekonstrukcja historyczna
 29. Forum naukowych czasopism historycznych
 30. Forum muzeów historycznych
 31. Sejmik doktorantów i studentów
 32. Polsko niemieckie sympozjum  towarzystw historycznych

 


Program XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich 30 X 2013

Program XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich. Dane kontaktowe